VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA - NOVI SAD

16-09-2022 13:34

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu je državna obrazovna institucija, sa 10 akreditovanih studijskih programa na osnovnim i dva na master strukovnim studijama. Škola funkcioniše u skladu sa evropskim obrazovnim standardima navedenim u Bolonjskoj deklaraciji, a diploma dobijena po završetku studiranja međunarodno je priznata.

Škola je članica Evropske mreže visokih škola Evrope EURASHE. Učesnik je na više različitih međunarodnih Erazmus projekata.

U formiranju studijskih programa prate se savremene tendencije u nauci i tehnici, a izbegava preobimna, trendovski zastarela i praktično neprimenljiva nastava. Škola kontinuirano unapređuje nastavne materijale, razvija izdavačku delatnost i poboljšava kvalitet nastave. Kao institucija, Škola se trudi da neprekidno ulaže u poboljšanje kompetencija nastavnika, kako bi znanja i veštine koje oni poseduju preneli na studente. Laboratorije i informatički kabineti u Školi opremljeni su najsavremenijom opremom kako bi studenti bili u koraku sa savremenim trendovima u oblasti.

Svake godine Škola je domaćin dve konferencije, sa međunarodnim učešćem iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i iz informatike i upravljanja znanjem. Svake druge godine organizuje međunarodnu konferenciju o zaštiti od požara i eksplozije, kao i konferenciju sa međunarodnim učešćem i iz oblasti bezbednosnog inženjerstva. Škola je i organizator konferencije "Napredne tehnologije u funkciji razvoja privrede", kao i obuke "Napredne tehnologije u obrazovanju" namenjene profesorima srednjih stručnih škola i gimnazija.

Škola učestvuje u pokrajinskim, republičkim i međunarodnim projektima naučnog, stručnog, istraživačkog ili edukativnog karaktera.

Share this article to:
Organizator
Domaćin sajma
Medijski partneri
Hotel partneri
Dodaj u moj kalendar
Dodaj u moj kalendar 21-09-2022 24-09-2022 Europe/Belgrade Sajam GRAFIMA Beograd, Srbija
Zemlje
  • Srbija 665
  • Bosna i Hercegovina 107
  • Hrvatska 46
Ukupan broj učesnika: 915

Cenimo Vašu privatnost

Mi i naši partneri skladištimo ili pristupamo informacijama na uređajima, kao što su kolačići i obrađujemo lične podatke, poput jedinstvenih identifikatora i standardnih informacija koje uređaj šalje u dole navedene svrhe. U takve svrhe možete kliknuti na saglasnost za obradu našeg i naših partnera. Ili možete da kliknete da odbijete pristanak ili pristupite detaljnijim informacijama i promenite svoje želje pre nego što pristanete. Vaše postavke će se odnositi samo na ovu veb lokaciju. imajte na umu da za obradu vaših ličnih podataka možda neće biti potreban vaš pristanak, ali imate pravo da prigovorite takvoj obradi. U bilo kom trenutku možete promeniti svoje postavke vraćanjem na ovu veb stranicu ili posetite našu politiku privatnosti.